wyliczenia dla klimatyzacji

Tak właściwie parametrów pracy determinujących sprawność pompy ciepła  i klimatyzacji nie ma za wiele:
- sprawność mechaniczna samej pompy (przyjmijmy 60%);
- temperatura dolnego i górnego źródła ciepła;
- ewentualnie wykorzystanie ciepła odpadowego w parowniku, czyli energii cieplnej w skroplonym czynniku.

Z jednej strony literatura dostępna w internecie i knigach mówi o tym, że sprawność klasycznej pompy ciepła i klimatyzacji zależy tylko od temperatur dolnego i górnego źródła ciepła pomnożone przez jakiś współczynnik sprawności rzeczywistego urządzenia.

Natomiast wydaje mi się, że ukryte są tu pewne założenia dotyczące modelu. W temperaturze 20oC ciśnienie nasycenia par propanu wynosi ok 7,6 bara, w moim przypadku gaz ma ciśnienie atmosferyczne, także może mieć to znaczenie przy szacowaniu sprawności urządzenia.

COP = Ts/(Ts-Tp) to maksymalna wydajność jaką może osiągnąć PC (odwrotny cykl Carnota, gaz doskonały), niezależnie od tego czy czynnikiem będzie gaz, para czy elektrony bądź dziury w półprzewodniku.

Te 60% tak taka średnia „doskonałość” pomp ciepła opartych na cyklu Lindego, czyli praktycznie wszystkich stosowanych obecnie klimatyzatorach. Nie wiem czy da się zrobić coś więcej stosując nietypowe warunki i czynniki. W każdym razie wszystko idzie o to czy będzie to 50,60 czy może 70% względem carnota. Trzebaby policzyć dokładnie na piechotę, tabelki, ciepło parowania itd.

Jeżeli chodzi o klasyczne rozwiązania PC to oczywiście masz rację wszystko właściwie rozbija się o sprawność PC czyto będzie 50 czy 70%.

Natomiast w moim przypadku mam nietypowe rozwiązanie, niestety nie mogę za dużo o nim powiedzieć w chwili obecnej, ponieważ złożyłem wniosek patentowy na to ustrojstwo i dobrze by było poczekać aż otrzymam patent.

Wszystko póki co jest na dobrej drodze bo dostałem wręcz rewelacyjny stan techniki – jest to dokument wystawiany przez Urząd Patentowy stwierdzający czy patentowane rozwiązanie klimatyzacji ma znamiona nowości i wynalaszczości – generalnie żaden z dokumentów (patenty, publikacje naukowe itd.) zawartych w tym dokumencie nie podważają mojego rozwiązania.

Oczywiście w patencie nie trzeba wykazywać czy owo rozwiązanie jest lepsze czy gorsze od istniejących PC, należy jedynie wykazać, że będzie działać.

Zrobiłem też trochę doświadczeń w tym temacie sprawdzając kluczowe klimatyzacja procesy w mojej PC i jestem przekonany, że sprawność tej PC będzie znacznie wyższa niż istniejących PC.

Zakładam, że przy parametrach pracy mojej PC takich, że:
Tp = 5oC, Ts = 45oC jest sprawność nie będzie niższa niż 7 do 8 (tu też należy zaznaczyć, że oprócz energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki nie są wykorzystywane żadne inne źródła energii).

Oczywiście jeżeli tak będzie w rzeczywistości to aż boje się myśleć jakie to będzie miało konsekwencje.

Jednak chciałbym to dokładnie przeliczyć stąd też moje powyższe pytanie.

W tej chwili kluczowe dla mnie jest odpowiedź na pytanie jaka będzie sprawność pompy ciepła klasycznej z silnie przegrzanym gazem na wejściu klimatyzacji.

Również wydaje mi się, że wskazane będzie tu zastosowanie sprężarki wielostopniowej.

Kategoria: klimatyzacja | Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.